1ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου

Το 1ο Λύκειο Περιστερίου είναι ένα κεντρικό σχολείο της πόλης με 27 εκπαιδευτικούς και 255 μαθητές.

Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο Πληροφορικής και εργαστήριο Τεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινού με το συστεγαζόμενο 1ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Επίσης διαθέτει δύο εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν στην πλειοψηφία τους οργανική θέση και διαθέτουν αρκετά χρόνια εμπειρίας με αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσεων πληροφορικής και αγγλικών. Το σχολείο μας ενδιαφέρεται για την οργάνωση και διαχείριση ευρωπαϊκών συμπράξεων και την ανάπτυξη ενεργούς πολιτειότητας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, καθώς και κοινωνικών και πρώιμων επιχειρηματικών ικανοτήτων στους μαθητές του.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται συχνά στην εκπόνηση πολιτιστικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας. Επιπρόσθετα το σχολείο μας συμμετέχει τα τελευταία τρία χρόνια στη δράση “Νοιάζομαι και Δρω”.